Jeden procentadminJak najłatwiej przekazać 1 procent OPP?

Wpis w formularzu jest anonimowy. Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednie pole swojego formularza PIT numer nadany nam przez Krajowy rejestr Sądowy: 0000241679 oraz wyliczoną kwotę 1 procent podatku dochodowego. I już! Nie musisz wpłacać ani przelewać pieniędzy na nasze konto, zrobi to za Ciebie Urząd Skarbowy. Obdarowujesz jednocześnie nic nie tracąc, pomagasz dając nam szansę realizować nasze projekty.

Każda z 25 pierwszych osób, która przekaże nam 1% swojego podatku poprzez formularz PIT za poprzedni rok otrzyma komiks nr 3 Praga Gada. o międzywojniu, a wśród wszystkich darczyńców rozlosujemy dziesięć komiksów nr 4 Praga Gada Wiechem raz!


Jak prawidłowo wypełnić PIT aby przekazać 1 procent?

W ostatnich rubrykach formularza podatkowego PIT wpisz jak na obrazku poniżej numer KRS 0000241679. Obok wpisz kwotę jeden procent podatku należnego (np. 14 zł jeśli twój podatek wynosi 1400 zł). Jeśli chcesz, abyśmy mogli Ci podziękować za przekazane środki i poinformować o ich przeznaczeniu zaznacz kwadracik Wyrażam zgodę jak na obrazku.Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Podatnicy, którzy rozliczani są z podatków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – czyli emeryci i renciści, nie korzystający z ulg mogą wypełnić krótki formularz zwany PIT-OP. Emeryt nie będzie musiał wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1%. Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda KRS Fundacji Animacja. Oto przykład wyplenienia dla seniora urodzonego w 1937 roku rozliczającego się w Bobolicach.


Czy OPP wie, od kogo otrzymuje 1%?

Nie wie. Aby nasza Fundacja dowiedziała się, kto przekazał jej 1% podatku, należy w części nazwanej INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w deklaracji PIT zaznaczyć zgodę na przekazanie danych. Wówczas będziemy Ci mogli jakoś pomysłowo podziękować.


Na co zostaną przeznaczone środki z procenta od mojego podatku?

Na kontynuację projektu Praga Gada. Co ważne: środki te umożliwią nam staranie się o dodatkowe dofinansowanie np. z agend Unii Europejskiej, czy polskich ministerstw. Gospodarnie pomnożymy je i zrealizujemy kolejny etap projektu Praga Gada. A w nim: więcej bezpłatnych kursów dla seniorów, warsztatów retrospekcji, pomoc kilkudziesięciu seniorom w ocalaniu ich wspomnień i edukacji informatycznej oraz wydanie kolejnego tomu z komiksowymi adaptacjami praskich opowieści.
Nasz projekt koncentruje się na:

  • bezpłatnych szkoleniach komputerowych, z gorącym posiłkiem, podręcznikami na własność i serdeczną atmosferą.
  • utrwalaniu i nadawaniu wartości wspomnieniom osób starszych,
  • bezpłatnym doradztwie dla seniorów w kwestii zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
  • warsztatów retrospekcjii i warsztatów komiksowych – międzypokoleniowych, dla seniorów i młodzieży

Inne planowane działania Fundacji Animacja do roku 2020 to bezpłatne dla uczestników warsztaty przemysłów kreatywnych (np. animacji poklatkowej, projektowania zabawek) oraz warsztaty teatru animacji przedmiotu.


Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskuje ta organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy. Status ten przyznaje Krajowy Rejestr Sądowy, po analizie projektów organizacji, w dowód uznania dla jej znaczących osiągnięć i pełnego zaangażowania sposobu działania w zakresie:

  • pomocy społecznej;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja Animacja znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html