Ankieta PRZED kursem

przem

Ankieta jest przeznaczona dla 30 uczestników kursu „Bezpiecznego bankowania” Fundacji Animacja i Narodowego Banku Polskiego w ramach projektu „Edukacja ekonomiczna prażan II”.