Mobillny klub cyfrowego seniora

przem

Na wiosnę ruszamy z nową inicjatywą. Mobilny klub cyfrowego seniora to warsztaty informatyczne dla seniorów pragnących przede wszystkim poznać tajniki grafiki cyfrowej. Szkolić będą studenci i absolwenci warszawskiej ASP. Małe grupy po 8 osób zapewnią komfort pracy kursantów i trenera oraz szybkie przyswajanie wiedzy. O rekrutacji będziemy informować na stronie pragagada.pl i animacja.org

Kursy będziemy realizować na terenie powiatu otwockiego i innych powiatów ościennych metropolii warszawskiej, a także na Pradze Północ i Południe. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz środków własnych Fundacji Animacja.