Pierwsze czytanie 2016

przem

Podsumowanie projektu w Centrum Promocji Kultury, 15.12.2016. Seniorzy – autorzy oryginalnych gawęd i rysownicy – twórcy komiksów adaptujących owe gawędy, zdają sprawę z procesu tworzenia komiksu „Praga Gada. O międzywojniu”