Wywiad z ekspertem

admin

W naszym projekcie ekspertem jest każdy senior. Przybywamy do niego i włączamy go w cykl działań, a on obdarowuje nas swoimi wspomnieniami, a więc bezcenną wiedzą ekspercką o życiu codziennym w przeszłości. Do końca 2020: blisko 200 spotkań.