Charakterni mazowieccy

przem

Fundacja Animacja z przyjemnością informuje, że rozpoczyna realizację projekt Charakterni mazowieccyTo zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzimy aktywizować seniorów poprzez sztukę [cyfrową] i folklor [praski]. Projekt będzie realizowany na terenie 6 gmin: Piaseczno, Karczew, Góra Kalwaria, Kołbiel, Leoncin, Mrozy. Celem projektu Charakterni mazowieccy jest:
Aktywizacja 150 seniorów poprzez sztukę i kulturę języka gwarowego oraz umocnienie tożsamości zbiorowej mieszkańca Mazowsza.

Szczegółowy kalendarz imprez w ramach projekt podamy w czerwcu 2024.logo_25lat_mazowsze